Mã #1467
InGame: SKTT1ßüñc

Chưa Rank

119 tướng 43 skinGiá 16,200 đ
MUA NGAY