Mã #941
InGame: ThíchNhìnHả

Chưa Rank

133 tướng 85 skinGiá 21,800 đ
MUA NGAY