Mã #971
InGame: S2.ứ.ừ.S2

Chưa Rank

101 tướng 29 skinGiá 13,000 đ
MUA NGAY