Hướng dẫn

Bước 1: Đăng kí tài khoản
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản (Mẹo: Nên nạp bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc MoMo sẽ đỡ phí 30%)
Bước 3: Chọn gói key muốn mua và nhấn MUA LUÔN
Hướng dẫn sử dụng mỗi loại tool sẽ xuất hiện ở dưới mục thuê của mỗi loại.

-----------------------------------------------------------------------
* App gỡ bỏ chặn web tool quán net: Tải tại đây

* App autologin  Tải tại đây